temp-Oferta

Motywacja wewnętrzna

Motywacja wewnętrzna mówi nam o tym, jakie mamy potrzeby związane z 16 głównymi życiowymi motywatorami. Motywatory te są uniwersalne kulturowo, a ich analiza pozwala na otrzymanie spersonalizowanego i wyjątkowego profilu. [czytaj więcej] 

Styl myślenia i działania

Styl myślenia mówi nam o tym w jaki sposób funkcjonuje nasz mózg: jak gromadzi, analizuje i przetwarza informacje oraz jak wpływa na nasze postępowanie, szczególnie w nowych, nieznanych nam sytuacjach. Uzupełnieniem stylu myślenia jest styl działania. [czytaj więcej]

Talenty

Talenty to powtarzający się naturalny wzorzec myślenia, odczuwania i działania, który możesz wykorzystać produktywnie w każdym aspekcie życia. Stanowią one o naszej przewadze konkurencyjnej poprzez bazowanie na naturalnych predyspozycjach. [czytaj więcej]

Osobowość

Osobowość mówi o tym, jak stałe czynniki: ugodowość, otwartość na doświadczenia, sumienność, ekstrawersja, neurotyzm wpływają na nasze zachowanie i codzienne funkcjonowanie. [czytaj więcej]