Polityka prywatności

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES

Korzystanie z bloga i strony internetowej www.izapawlak.pl oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności i Polityki Cookies.

§1
INFORMACJE OGÓLNE

 1. Polityka Prywatności i Polityka Cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników oraz plików Cookies, a także innych technologii pojawiających się na stronie internetowej hrka.pl.
 2. Administratorem strony i danych osobowych jest Izabela Pawlak, Wapienna 49/51 m. 18, 91-087 Łódź, zwana dalej Administratorem.
 3. W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie postanowień niniejszej Polityki Prywatności i Polityki Cookies proszę kontaktować się z Administratorem poprzez adres
  e-mail: kontakt@izapawlak.pl
 4. Wszelkie dane osobowe i adresowe podane przez Użytkownika na stronie www.hrka.pl nie będą w jakikolwiek sposób udostępniane ani odsprzedawane osobom trzecim.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności, a każdego Użytkownika strony obowiązuje znajomość aktualnej polityki prywatności. Przyczyną zmian mogą być rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy tez rozwój Strony.

§2
DEFINICJE

 1. „Administrator” – Izabela Pawlak, Wapienna 49/51 m. 18, 91-087 Łódź osoba zarządzająca stroną: izapawlak.pl oraz adresem mailowym: kontakt@izapawlak.pl
 2. „Użytkownik” – każdy podmiot przebywający na stronie i korzystający z niej.
 3. „Strona” – strona internetowa i blog znajdujące się pod adresem izapawlak.pl. Pomysłodawczynią oraz autorką Strony jest Izabela Pawlak.
 4. „Newsletter” lub „usługa Newsletter” – oznacza bezpłatną usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika poprzez przesyłanie wiadomości elektronicznych, za pośrednictwem których Administrator informuje o publikacjach, wydarzeniach, usługach i produktach oraz o innych elementach istotnych z punktu widzenia Administratora.
 5. „Umowa usługi Newsletter”  lub „Umowa Newsletter” – oznacza umowę pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, której przedmiotem jest świadczenie usługi Newsletter. W celu jej zawarcia należy wypełnić interaktywny formularz, a następnie potwierdzić zapis w e-mailu potwierdzającym otrzymanym drogą elektroniczną.

§3
DANE OSOBOWE

 1. Danymi osobowymi Użytkownika zarządza Administrator.
 2. Administratorowi zależy na przestrzeganiu obowiązujących przepisów prawnych, zwłaszcza tych, które chronią prywatność użytkowników.
 3. Użytkownik dobrowolnie podaje dane osobowe za pomocą formularzy znajdujących się na Stronie, o których mowa poniżej, w celach na jakie wskazują dane formularze.
 4. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celu otrzymywania newslettera, w tym m.in. informacji marketingowych i handlowych, związanych z przygotowywanymi przez Administratora produktami online i offline, a także najnowszych informacji z witryny www.hrka.pl oraz prowadzonych w jej ramach kanałów w mediach społecznościowych oraz o nowościach z branży HR.
 5. Administrator ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji o Użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia usług na pożądanym poziomie zgodnie z art. 18 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 6. Użytkownikowi przysługuje, w każdej chwili, prawo dostępu do treści jego danych oraz możliwość ich poprawiania, sprostowania lub żądania ograniczenia ich przetwarzania. Zgoda Użytkownika może być w każdym czasie odwołana, co skutkować będzie usunięciem adresu e-mail z listy mailingowej Administratora. Użytkownik ma prawo do przenoszenia jego danych osobowych i wniesienia skargi do Prezesa UODO.
 7. Dane Użytkownika nie będą przekazywane żadnemu innemu podmiotowi, ani poza obszar Unii Europejskiej bez uzyskania uprzedniej zgody Użytkownika.
 8. Dane Użytkownika będą przechowywane przez Administratora przez czas nieokreślony, z wyłączeniem sytuacji, w której Użytkownik odwoła swoją zgodę na udostępnianie danych.
 9. Jeśli Użytkownik nie poda swoich danych osobowych, nie będzie mógł skorzystać z materiałów lub usług oferowanych przez Administratora w ramach formularzy znajdujących się na Stronie.
 10. Użytkownik podaje dane dobrowolnie jednakże jest to konieczne do osiągnięcia celu lub podjęcia działań związanych z ich podaniem.
 11. Użytkownik podając swoje dane osobowe zgadza się na ich przetwarzanie w celach marketingu produktów i usług Administratora. Użytkownik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych.
 12. Administrator zastrzega, iż w ramach strony i bloga izapawlak.pl mogą zostać udostępnione linki umożliwiające Użytkownikowi odwiedzanie innych stron internetowych, przez co nie ma on wpływu na prowadzoną przez administratorów tych stron politykę prywatności, ani na sposób wykorzystywania plików cookies i nie ponosi za nie odpowiedzialności.
 13. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane i chronione z należytą starannością, zgodnie z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora.
 14. Administrator niniejszym informuje, że korzysta z systemu do wysyłki newslettera MailerLite, którego dostawcą jest UAB „MailerLite” z siedzibą w Wilnie, Litwa, z którym to Administrator zawarł umowę powierzenia danych. Podmiot ten gwarantuje poufność danych przechowywanych w jego bazie i na jego serwerach znajdujących się na Litwie. Podmiot ten gwarantuje wypełnianie obowiązków nałożonych przez RODO.
 15. Administrator niniejszym informuje Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  1. UAB „MailerLite”, Paupio str. 46, Wilno, Republika Litwy – w celu wysyłki newslettera i korzystania z systemu mailingowego MailerLite.
 16. Administrator zapewnia, że zbierane dane osobowe służą głównie do realizacji zobowiązań wobec Użytkowników, a informacje o treści danych nie są udostępniane osobom trzecim, z wyjątkiem następujących sytuacji:
  1. Uzyskanie uprzedniej zgody osób, których dane dotyczą;
  2. Jeżeli obowiązek przekazania danych wynika z przepisów prawa.
 17. Administrator danych osobowych może powierzać przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych.
 18. Administrator Danych Osobowych niniejszym informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (ABI) i wykonuje samodzielnie obowiązki wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922, dalej jako „UODO”).
 19. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą wykorzystywane w celu i w zakresie wynikającym z udzielonych zgód.
 20. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych podanych przez Użytkownika stanowią:
  1. Udzielona przez Użytkownika zgoda;
  2. Wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora albo odbiorców danych, którymi są w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów i usług.

§4
FORMULARZE

Administrator stosuje trzy rodzaje formularzy w ramach Strony:

 1. Formularz zapisu na newsletter – wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe. Następnie Użytkownik, w celu dodania jego adresu e-mail do bazy Administratora, musi potwierdzić chęć zapisu. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej w celu wysyłania newslettera. Subskrypcja/zapis oznacza, że Użytkownik zgadza się z Polityką prywatności.
 2. Formularz kontaktowy – umożliwia wysłanie wiadomości do Izabeli Pawlak. Dane przetwarzane są przez Administratora zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności w celu kontaktu z Użytkownikiem.
 3. Formularz systemu wordpress umożliwiający pozostawienie komentarzy na stronie www.hrka.pl. Wszelkie dane Użytkownik podaje dobrowolnie. Podanie adresu e-mail jest obowiązkowe i służy wyłącznie w celu wykluczenia spamu lub/i wyświetlenia avatara Użytkownika. Nie jest on udostępniany podmiotom trzecim.

§5
NEWSLETTER

 1. W celu korzystania z usługi Newsletter Użytkownik jest zobowiązany podać prawdziwe dane.
 2. Administrator świadczy usługę Newsletter bezpłatnie.
 3. Akceptacja niniejszej Polityki prywatności i Polityki Cookies jest dobrowolna, ale konieczna do korzystania z usługi Newsletter.
 4. Zawarcie umowy Newsletter jest możliwe w każdym momencie, poprzez wypełnienie istniejących na stronie aktywnych formularzy Newsletter.
 5. W celu świadczenia usługi Newsletter, Administrator będzie przetwarzać podany adres e-mail oraz imię, podane przez Użytkownika w formularzu zapisu.
 6. W celu zwarcia umowy Newsletter Użytkownik zobowiązany jest do:
  1. Wypełnienia formularza Newsletter, następnie kliknięcia w przycisk potwierdzający zapis, odebranie wiadomości elektronicznej przesłanej na podany adres e-mail z linkiem aktywacyjnym, potwierdzenie chęci zapisu poprzez kliknięcie w odpowiednie miejsce wskazane w wiadomości e-mail – link aktywacyjny (tzw. Double opt-in)
  2. Zaakceptowania niniejszej Polityki prywatności i Polityki Cookies
  3. Wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora w zbiorze Newsletter w celu przesyłania informacji handlowych i materiałów marketingowych, w tym w celu marketingu bezpośredniego
  4. Wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych i marketingowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)
  5. Wyrażenia zgody na wykorzystywanie przez Administratora telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przez Użytkownika (np. telefonu, tabletu, komputera) w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora oraz przedstawiania Użytkownikowi informacji handlowych zgodnie z art. 172 ust.1 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.)
 7. Powyższe zgody są dobrowolne, jednakże konieczne do zawarcia umowy na świadczenie usługi Newsletter.
 8. Powyższe zgody mogą zostać w każdej chwili wycofane, co spowoduje rozwiązanie umowy na świadczenie usługi Newsletter.
 9. Umowa Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony, od chwili aktywacji linku aktywacyjnego otrzymanego zgodnie z ust. 5.1.
 10. Użytkownik jest uprawniony do wypowiedzenia umowy Newsletter w każdej chwili poprzez wypisanie się z listy subskrybentów Administratora. Użytkownik może dokonać rezygnacji z umowy poprzez kliknięcie w wiadomości e-mail otrzymanej od Administratora w link dezaktywacyjny.
 11. W przypadku złożenia przez Użytkownika reklamacji, Administrator ustosunkuje się do niej w terminie 14 dni roboczych, poprzez przesłanie odpowiedzi drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres e-mail.

§6
KOMENTARZE

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez czytelników Strony i bloga www.hrka.pl. Administrator zastrzega sobie prawo do niezamieszczania komentarzy o charakterze spamu, obraźliwych, zawierających wulgarne lub obraźliwe zwroty, treści niezgodne z prawem lub zawierające jakiekolwiek linki do innych stron.

§7
TECHNOLOGIE

 1. Administrator stosuje następujące technologie obserwujące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:
  1. Piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych,
  2. Wbudowany kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić Stronę.
 2. W celu korzystania ze strony internetowej www.hrka.pl niezbędne jest posiadanie:
  1. Urządzenia z dostępem do sieci Internet
  2. Aktywnej skrzynki elektronicznej odbierającej wiadomości e-mail
  3. Przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www.

§8
POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 1. Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies dotyczą plików i narzędzi, o których mowa w Dyrektywie 2009/136/WE Parlamentu Europejskiego o prywatności i łączności elektronicznej oraz w art. 173 ustawy Prawo telekomunikacyjne.
 4. Pliki cookies są plikami tekstowymi zapisywanymi na komputerze Użytkownika lub na innym tego rodzaju urządzeniu, w czasie korzystania z serwisu internetowego. Pliki te przykładowo służą do:
  1. korzystania z różnych funkcji przewidzianych na stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany Użytkownik widział określoną treść;
  2. monitorowania dostępności usług;
  3. umożliwienia autoryzacji logowania;
  4. utrzymania lub zapisania stanu sesji Użytkownika;
  5. zapisania informacji pozwalającej na anonimowe zalogowanie;
  6. zapisania informacji niezbędnych do działania koszyka zakupowego;
  7. dopasowania zawartości produktów do preferencji Użytkowników;
  8. ustawienia preferowanego języka;
  9. przywrócenia sesji Użytkownika;
  10. zapamiętania ostatnio wybranej kategorii;
  11. wyświetlenia ostatnio wybranego parametru sortowania;
  12. umożliwienia automatycznego zalogowania.
 5. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. Dostosowania zawartości stron internetowych Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Strony i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
 6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 7. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Strony.
 8. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Fragmenty polityki Cookies chronione są prawami autorskimi, które przysługują IAB Polska i zostały zaczerpnięte ze strony http://wszystkoociasteczkach.pl/.