temp-Osobowość

NEO-FFI I NEO-PI-R TO NARZĘDZIA PSYCHOMETYRCZNE BADAJĄCE OSOBOWOŚĆ: 

 

Osobowość, czyli to w jaki sposób stałe czynniki: ugodowość, otwartość na doświadczenia, sumienność, ekstrawersja, neurotyzm wpływają na nasze zachowanie i codzienne funkcjonowanie. Testy Wielkiej Piątki są najpopularniejszymi badaniami, opierającymi się na teorii Paula Costa i Roberta McCrae przybliżającymi osobowość człowieka. 

Konsultacje indywidualne dotyczące osobowości zawierają w sobie:
  • Pakiet podstawowy: wykonanie testu NEO-FFI oraz raport indywidualny – cena 379 zł;
  • Pakiet rozszerzony: wykonanie testu NEO-PI-R oraz raport indywidualny – cena 579 zł;
  • Pakiet premium: wykonanie testu NEO-PI-R oraz raport indywidualny wraz z 1-1,5h konsultacjami ułatwiającymi zrozumienie wyników – cena 679 zł.

Interesują Cię konsultacje? Napisz na kontakt@izapawlak.pl