temp – Strona główna

Wierzę w świadome budowanie satysfakcjonującego życia zawodowego. A Ty?

 

W pracy spędzamy znaczną część naszego życia. Szczęśliwi są Ci, którzy wybrali ją zgodnie ze swoimi predyspozycjami i silnymi stronami. Niestety moje doświadczenie pokazuje, że to nadal mniejszość społeczeństwa.

W efekcie codzienne wstawanie z łóżka i konieczność wykonywania pracy, która nie jest dopasowana do nas, sprawia, że kumuluje się w nas frustracja i niezadowolenie. Często trudno nawet zidentyfikować źródło tego stanu. A okazuje się, że to takie proste … jeśli nie działasz zgodnie z Tobą i Twoimi wartościami, podświadomość się buntuje, ponieważ nasz mózg dąży do zachowania spójności.

Zmień to!

 

Poznając swoje indywidualne wyróżniki takie jak: wewnętrzna motywacja, styl myślenia, talenty i zdolności oraz osobowość możesz zacząć realizować swoje ambicje zawodowe i osiągać sukces.

Napisz, a pomogę Ci to zrobić!

 

W swojej pracy używam różnorodnych narzędzi, m.in.:

Motywacja wewnętrzna mówi nam o tym, jakie mamy potrzeby związane z 16 głównymi życiowymi motywatorami. Motywatory te są uniwersalne kulturowo, a ich analiza pozwala na otrzymanie spersonalizowanego i wyjątkowego profilu. [czytaj więcej]

Styl myślenia mówi nam o tym w jaki sposób funkcjonuje nasz mózg: jak gromadzi, analizuje i przetwarza informacje oraz jak wpływa na nasze postępowanie, szczególnie w nowych, nieznanych nam sytuacjach. Uzupełnieniem stylu myślenia jest styl działania. [czytaj więcej]

Talenty to powtarzający się naturalny wzorzec myślenia, odczuwania i działania, który możesz wykorzystać produktywnie w każdym aspekcie życia. Stanowią one o naszej przewadze konkurencyjnej poprzez bazowanie na naturalnych predyspozycjach. [czytaj więcej]

Osobowość mówi o tym, jak stałe czynniki: ugodowość, otwartość na doświadczenia, sumienność, ekstrawersja, neurotyzm wpływają na nasze zachowanie i codzienne funkcjonowanie. [czytaj więcej]